en fi

Lemmikkieläimet

LIITE JÄRJESTYSSÄÄNTÖIHIN

Koira on talojen porrashuoneissa ja tontilla pidettävä niin kytkettynä, että luvallisessa tarkoituksessa liikkuminen on niissä turvattu.

Koiran omistajan, haltijan tai sen, jonka huostassa koira on, huolehdittava siitä

 

  1. ettei koira likaa porraskäytäviä, jalkakäytäviä, pyöräteitä, nurmikoita, istutusalueita eikä pihamaita, talojen seiniä tai pysäköityjä ajoneuvoja. Koiran ulkoiluttajan tulee huolehtia, ettei koiran ulostetta jätetä jalkakäytävälle;
  2. ettei koira yleisellä paikalla pääse puremaan tai säikyttämään ihmisiä tai aiheuttamaan muuta vahinkoa tai vaaraa;
  3. ettei koira toistuvalla haukunnallaan tai ulvonnallaan häiritse ympäristöä tai talon asukkaita ja
  4. että koiralla, jollei sitä kuljeteta kytkettynä tai pidetä aidatulla alueella, on kaulapanta, jossa on omistajan nimi ja osoite tai puhelinnumero.

    Mitä koiria koskevan 1-3 kohdissa on määrätty, on soveltuvin osin voimassa myös kissaan tai muuhun kotieläimeen nähden.