en fi

Opiskelija-asuntojen järjestyssäännöt

 1. Talon asukkaiden tulee sen lisäksi mitä yleinen laki, Porin kaupungin järjestyssääntö ja vuokrasopimukset määräävät, noudattaa hyvää järjestystä ja näitä järjestyssääntöjä.

  Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

  Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä sääntöjä.
 2. Talon ulko-ovet pidetään suljettuina aina. Portaissa kulkevia kehotetaan huolehtimaan ovien huolellisesta sulkemisesta.
 3. Portaiden, käytävien ja ulkoseinien likaaminen on ehdottomasti kielletty. Joka tavalla tai toisella likaamiseen syyllistyy, huolehtikoon viipymättä sen puhdistuksesta. Portaissa ja käytävissä ei saa meluta, eikä asiattomasti oleskella (kaupungin järjestyssääntö). Porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään tavaraa (laki palo- ja pelastustoimesta).
 4. Lemmikkieläimien pito on opiskelija-asunnoissa kielletty. (Ei koske Tommilantie 1 eikä Peräsimentie 1)
 5. Naapureita häiritsevää soittoa ja laulua tms. on mahdollisuuksien mukaan vältettävä ja se on kielletty klo 22.00 - 07.00.
 6. Suihkun käyttöä on vältettävä yöllä klo 22.00 - 06.00. Pesukoneen käyttö on kielletty klo 22.00 - 07.00.
 7. Astian- ja pyykinpesukonetta ei saa jättää käymään yksinään. Käyttökertojen välillä on tulovesihanan oltava suljettuna.
 8. Autojen pysäköinti pihalla on sallittu ainoastaan autojen pysäköintipaikaksi merkityllä alueella. Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty. Piha-alueella ei saa säilyttää mitään tavaraa ilman yhtiön lupaa.
 9. Talousjätteet ja muut roskat on vietävä paketoituna jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Jätteet on jätelain mukaisesti lajiteltava omiin jäteastioihinsa.
 10. Lämpö- ja vesilaitteissa sekä viemäreissä huomatuista vioista on mahdollisimman pian ilmoi-tettava huoltomiehelle. Ilmoituksen laiminlyömisen johdosta aiheutuneista kuluista asianomainen voidaan saattaa korvausvelvolliseksi.

  Talon yhteisiä valaistuslaitteita on käytettävä säästeliäästi ja valot on kellarista poistuttaessa ehdottomasti sammutettava. Portaista kellariin johtavat palo-ovet on pidettävä suljettuna kaikkina vuodenaikoina.
 11. Soluasunnoissa on yhteisten keittiötilojen käyttäjien huolehdittava siitä, että ruuan ym. valmistamiseen käytetyt astiat kuin myös ruokailuvälineet pestään ja huuhdotaan huolellisesti käytön jälkeen sekä laitetaan välineet niille kuuluville säilytystiloihin. Keittiön käyttäjän on huolehdittava siitä, että lieden sähkövirta tulee katkaistuksi käytön jälkeen. Keittiön pesupöydän viemäriin ei saa kaataa mitään mikä tukkii viemärin.
 12. Minkäänlaisia kilpiä, julisteita tai ilmoituksia ei saa kiinnittää huoneiston oviin, porraskäytävien seiniin, ulkoseiniin tai ikkunoihin ilman isännöitsijän lupaa. Kaikenlaisten naulojen tai koukkujen lyöminen talon ulko- tai sisäseiniin on kielletty. Huonei- den sisäseinillä oleviin puulistoihin voi kiinnittää kierrettäviä koukkuja tai pieniä nauloja tai laittaa asianmukaisella siimalla esineitä riippumaan. Mikäli asukas liimaa ns. palapeilin seinään, on hänen pois muuttaessaan jätettävä se paikalleen. Mikäli asukas irrottaa peilin on hän velvollinen korjaamaan seinän alkuperäiseen kuntoon.
 13. Tupakoiminen taloyhtiön kaikissa yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty. Yksiöissä ja soluasunnoissa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Perheasunnoissa suosittelemme välttämään sisätiloissa polttamista.
 14. Pito-, liina- ja vuodevaatteiden puhdistaminen, piiskaus tai tuuletus on sallittu pihan telineessä.
 15. Kaikenlaisten sähköjohtimien vetäminen talon seinien ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty (esim. auton moottorin lämmitys). Mikäli sähköjohtimia on vedetty, tullaan johtimet poistamaan tai huoneiston sähkövirta katkaistaan siksi kunnes johdin on poistettu. Tästä johtuvista kustannuksista vastaa huoneiston haltija (= vuokralainen).
 16. Hissiä ei saa turhaan seisottaa kerroksissa ovea auki pitämällä. Hissiä ei saa käyttää kuljetuksiin, jotka voivat aiheuttaa sille vahinkoa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lastenvaunuja tai teräväreunaisia esineitä kuljetettaessa. Muuttotavaroiden kuljetus hississä on kielletty. (Tekniikantie 4, ei hissiä)
 17. Kuhunkin huoneeseen asennettuun tietoverkkoliitäntään saa olla kerrallaan kytkettynä vain yksi yksittäinen tietokone. Mikäli verkkoon on liitetty useampia tietokoneita tullaan kyseisen huoneen tietoverkkoyhteys katkaisemaan. (Tommilantie 1, verkkoyhteys mahdollistettu kaksisuuntaisella kaapeli-TV:lla) Jos asukas/asukkaat on poissa asunnostaan enemmän kuin kolme vuorokautta, on siitä ilmoitettava isännöitsijälle.
 18. Asunto ja siihen mahdollisesti kuuluva varastotila on pois muutettaessa luovutettava tyhjennettyinä ja hyvin siivottuina.
 19. Taloyhtiön isännöintitehtävät hoitaa Porin YH-Asunnot Oy. Yhteystiedot huoltomieheen on ilmoitustauluilla.
 20. Tämän järjestyssäännön antamien ohjeiden ja määräysten noudattamista valvovat yhtiön hallitus, isännöitsijä ja huoltomiehet. Heidän huomautuksiaan on noudatettava.

  Tätä järjestyssääntöä noudatetaan Porin YH-Asunnot Oy:n omistamissa kohteissa.