en fi

Toimintaohjeet häiriötilanteissa

Kerrostaloissa on usein tilanteita, että normaali asumisrauha rikkoutuu. Näissä tilanteissa on kaikkien asukkaiden etu, että asiantila saadaan korjattua mahdollisimman pian. Kun häiriötilanne on päällä on asiasta tehtävä tilannearvio.

 

  • Selvitä ensin tarkasti, mistä huoneistosta tai tilasta häiriö tulee, sillä kerrostalossa ääni voi kulkeutua yllättävästi ja näin vältytään ulkopuolisten syyllistämiseltä.
  • Arvioi vaatiiko tilanne poliisin kutsumista (pahoinpitely, hiljaisuusaika, tai muu vastaava) ja jos vaatii ei pidä epäröidä poliisille soittamista, sillä he tekevät jatkoarvioinnit.
  • Vakavat ja toistuvat häiriötuottamukset yhden ruokakunnan aihettamana pitää ilmoittaa isännöitsijälle. Ilmoitus on syytä tehdä kirjallisena ja siihen merkitään lähettäjän tietojen lisäksi
  • häiriön laatu (tappelun äänet, musiikin soitto koiran haukunta, huutaminen, alkoholin käyttö)
  • häiriön aiheuttajat (asunnon numero, nimet)
  • häiriön ajankohdat
  • asiasta tietävien muiden nimet (esim. allekirjoitus)

Kun ilmoituksen tekijän nimi on isännöitsijän tiedossa saadaan luotettavampi kuva tapahtumista ja voidaan kysyä lisätietoja. Ilmoittajan nimi jää isännöitsijän tietoon eikä sitä kerrota muille. Vain jos asia siirtyy oikeuskäsittelyyn vuokrasopimuksen purkamisen johdosta ja asiassa tapahtuisi todistelu niin oikeuskäytännön mukaisesti nimi tulee silloin tietoon.

Nimettömiin ilmoituksiin suhtaudutaan tietyllä varauksella, koska isännöitsijää saatettaisiin käyttää naapuririitojen välikappaleena. Usein nimetön ilmoitus on epätarkka eikä anna oikeaa kuvaa tapahtumista ja tällöin asioihin ei päästä puuttumaan.

Taloissamme on asukasedustajajärjestelmä ja hänen kanssaan voi keskustella näistä asioista ja hän voi välittää tiedot isännöitsijälle. Asukasedustajan tehtävänä ei kuitenkaan ole olla poliisi eikä naapuririitojen sovittelija. Jos hän on halukas ja onnistuu sovittelemaan riidan se hänelle suotakoon.

Nämä toimintaohjeet on annettu siltä varalta, että joku asukas ei ottaisi itse huomioon naapureita.