Etusivulle
Kierrättäjätestin kaikki hahmot

Kierrättäjäpersoonatestin säännöt

Kierrättäjäpersoonatestin palkintojen arvonnan säännöt

Järjestäjä:

Porin YH-Asunnot Oy Annankatu 8 28100 Pori p: 02 621 2400 Y-tunnus: 0887796-6

Osallistumisaika ja osallistuminen:

Arvonta järjestetään 2.-29.10.2023. Kilpailuajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei oteta huomioon. Arvontaan osallistutaan tekemällä testi sekä täyttämällä ja lähettämällä yhteystiedot verkkopalvelussa. Yhteystietonsa jättämällä osallistuja hyväksyy kilpailusäännöt. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt.

Voittajien valinta:

Voittajat arvotaan yhteystietonsa jättäneistä osallistujista 30.10.2023. Heihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja.

Palkinnot:

 1. Herringbone-peitto, PET-materiaalista (arvo: 60 €)
 2. Re-Kånken-reppu, kierrätysmateriaalista tehty Kånken (arvo: 119 €)
 3. Ikkunanpesu-lahjakortti (arvo: 150 €, n 3 h)
 4. Siivouslahjakortti (arvo: 150 €, n. 3 h) Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi.

Palkinto lähetetään postitse voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. 

Arpajaisvero:

Palkintojen lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa järjestäjä.

Järjestäjän vastuu:

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan toteuttajan, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipaikat sekä edellä mainittujen yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä, arvonnan toteuttaja tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Henkilötiedot:

Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Porin YH-Asunnot pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen Internet-, Instagram- ja Facebook-sivuillaan.

Henkilötietojen käytöstä:

 1. Tietojen kerääjä Porin YH-Asunnot Oy Annankatu 8 28100 Pori p: 02 621 2400 Y-tunnus: 0887796-6

 2. Rekisterin nimi  Kierrättäjäpersoonatestin arvontarekisteri 

 3. Tietojen käsittelyn tarkoitus  Lomakkeesta saatujen tietojen avulla otetaan yhteys kilpailun voittajaan. Yhteystietoja ei käytetä tämän jälkeen, vaan ne poistetaan, ja kilpailun päätyttyä rekisteri tuhotaan. 

 4. Rekisterin tietosisältö  Vastaanottajan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

 5. Säännönmukaiset tietolähteet  Asiakkaan oma ilmoitus kilpailusivustolla. 

 6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä muita käyttötarkoituksia varten. Tiedot poistetaan, kun kilpailu on päättynyt. 

 7. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle  Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

 8. Rekisteröidyn oikeudet  a. Tarkastus- ja oikaisuoikeus  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.  b. Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.  Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen 

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet  a. Manuaalinen aineisto  Manuaalista aineistoa ei ole.  b. Sähköisesti tallennetut tiedot  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tiedot poistetaan kilpailun päätyttyä, ja rekisteri tuhotaan kilpailun päätyttyä.