Etusivulle
Aktiivinen perhe kuvituskuva

Järjestyshäiriöt arjen haittana

Normaalit asumisen äänet kuuluvat elämään, mutta joskus asumisrauha saattaa häiriintyä poikkeuksellisella tavalla. Häiriön tapahtuma-aika ja toistuvuus vaikuttavat siihen, miten häiriötä arvioidaan. Tärkeäintä on saada asumisrauha palautettua.

Asumisen järjestyshäiriöt ja niistä ilmoittaminen

Asuintaloissa voi sattua tilanteita, joissa normaali asumisrauha rikkoutuu. Tällöin on kaikkien asukkaiden etu, että tilanne saadaan korjattua mahdollisimman pian. Kun häiriötilanne on päällä, asiasta on tehtävä tilannearvio.  

 1. Selvitä ensin tarkasti, mistä huoneistosta tai tilasta häiriö tulee, sillä kerrostalossa ääni voi kulkeutua yllättävästi ja näin vältytään ulkopuolisten syyllistämiseltä.
 2. Arvioi vaatiiko tilanne poliisin kutsumista (pahoinpitely, hiljaisuusaika tai muu vastaava). Jos vaatii, poliisille soittamista ei pidä epäröidä, sillä he tekevät jatkoarvioinnit.
 3. Vakavat ja toistuvat häiriötuottamukset yhden ruokakunnan aiheuttamina pitää ilmoittaa isännöitsijälle. Ilmoitus on syytä tehdä kirjallisena ja siihen merkitään lähettäjän tietojen lisäksi:
  • Häiriön laatu (tappelun äänet, musiikin soitto koiran haukunta, huutaminen, alkoholin käyttö)
  • Häiriön aiheuttajat (asunnon numero, nimet) 
  • Häiriön ajankohdat
  • Asiasta tietävien muiden nimet (esim. allekirjoitus) 

Ilmoitus kannattaa tehdä nimellä 

Kun ilmoituksen tekijän nimi on asumisneuvojan tiedossa, saadaan luotettavampi kuva tapahtumista ja voidaan kysyä lisätietoja. Ilmoittajan nimi jää asumisneuvojan tietooneikä sitä kerrota muille. Vain siinä tapauksessa ilmoittajan nimi tulee tietoon, mikäli  asia siirtyy oikeuskäsittelyyn vuokrasopimuksen purkamisen johdosta ja asiassa tapahtuisi todistelu. 

Nimettömiin ilmoituksiin suhtaudutaan tietyllä varauksella, koska asumisneuvojaa saatettaisiin käyttää naapuririitojen välikappaleena. Usein nimetön ilmoitus on epätarkka, eikä anna oikeaa kuvaa tapahtumista ja tällöin asioihin ei päästä puuttumaan. 

Asukasedustajalle voi kertoa tilanteesta

Taloissamme on myös asukasedustaja, jonka kanssa voi keskustella näistä asioista ja hän voi välittää tiedot isännöitsijälle. Asukasedustajan tehtävänä ei kuitenkaan ole toimia naapuririitojen sovittelijana