Etusivulle
Aktiivinen perhe kuvituskuva

Järjestyssäännöt huomioimalla otat muut huomioon

Noudattamalla järjestyssääntöjä teet asumisesta mukavaa kaikille. Järjestyssäännöt on laatinut Porin YH-Asuntojen hallitus. Tutustu niihin huolella.

Järjestyssäännöt

 1. Talossa asuvien ja heidän huonekuntiinsa kuuluvien henkilöiden tulee, sen lisäksi mitä yleinen laki, asetukset ja yhtiöjärjestys määräävät, noudattaa viihtyisyyden vuoksi hyvää järjestystä ja näitä järjestyssääntöjä.
  Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.
  Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä sääntöjä.
 2. Talon ulko-ovet pidetään suljettuina öisin klo 21.00–06.00. Tänä aikana portaissa kulkijoita kehotetaan sulkemaan ovet huolellisesti.
 3. Portaiden ja ulkoseinien likaaminen ja niihin piirteleminen on ehdottomasti kielletty.
  • portaissa ei saa meluta eikä asiattomasti oleskella
  • huoneiden tuuletus porraskäytävään on kielletty
  • vaatteiden ja jalkineiden harjaaminen sekä pölyttäminen portaissa on kielletty
  • porraskäytävässä ei saa säilyttää mitään tavaraa (laki palo- ja pelastustoimesta).
 4. Lemmikkieläimet.
  • Koira on talojen porrashuoneissa ja tontilla pidettävä niin kytkettynä, että luvallisessa tarkoituksessa liikkuminen on niissä turvattu. Koiran omistajan, haltijan tai sen, jonka huostassa koira on, huolehdittava: 
   • ettei koira likaa porraskäytäviä, jalkakäytäviä, pyöräteitä, nurmikoita, istutusalueita eikä pihamaita, talojen seiniä tai pysäköityjä ajoneuvoja. Koiran ulkoiluttajan tulee huolehtia, ettei koiran ulostetta jätetä jalkakäytävälle.
   • ettei koira yleisellä paikalla pääse puremaan tai säikyttämään ihmisiä tai aiheuttamaan muuta vahinkoa tai vaaraa
   • ettei koira toistuvalla haukunnallaan tai ulvonnallaan häiritse ympäristöä tai talon asukkaita ja
   • että koiralla, jollei sitä kuljeteta kytkettynä tai pidetä aidatulla alueella, on kaulapanta, jossa on omistajan nimi ja osoite tai puhelinnumero.
  • Yllä oleva koskee myös soveltuvin osin kissaa tai muuta kotieläintä.
 5. Naapureita häiritsevää soittoa ja laulua tms. on mahdollisuuksien mukaan vältettävä ja se on kielletty klo 22.00-07.00.
 6. Suihkun käyttöä on vältettävä yöllä klo 22.00-06.00. Pesukoneen käyttö on kielletty 22.00-07.00.
 7. Astian- ja pyykinpesukonetta ei saa jättää käymään yksinään. Käyttökertojen välillä on tulovesihana oltava suljettuna.
 8. Taloon/talosta muutto sekä perheenlisäyksestä on viipymättä ilmoitettava alueen isännöintitoimistoon.
 9. Uusissa vuokrasopimuksissa tupakointi on kielletty asunnoissa, parvekkeilla, luhtikäytävillä, huoneistopihoilla, terasseilla ja talon yhteisissä tiloissa.
 10. Huoneistoparvekkeilta ja ikkunoista on kaikenlainen vaatteiden ravistelu ja pölytys ehdottomasti kielletty, samoin kuin roskien ja tupakantumppien heitteleminen. Vain pitovaatteiden tuulettaminen huoneistoparvekkeilla on sallittu.
 11. Kellareissa on avonaisen tulen käyttö sekä paloluukkujen avaaminen kielletty. Kellarit ja talouskomerot on pidettävä siisteinä ja lukittuina. Yhteisiä tiloja ei saa käyttää tavaran säilyttämiseen. Polkupyörät, kelkat, sukset ym. on säilytettävä hyvässä järjestyksessä niille varatuissa paikoissa. Lasten leikkiminen ja oleskelu lastenvaunu- ja pyöräsuojissa on ehdottomasti kielletty.
 12. Piha-alueilla on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Ruohikkoalueiden tarpeeton kuluttaminen on kielletty. Piha-alueelta meno ja sinne tulo on sallittu vain kadulle johtavien käytävien kautta. Aitojen yli kulkeminen on ehdottomasti kielletty. Autojen pysäköiminen on sallittu vain merkityille alueille.
 13. Piha-alueella ei saa säilyttää mitään tavaraa ilman yhtiön lupaa.
 14. Keittiö- ym. jätteet on mahdollisimman kuivina ja hyvin paketoituina vietävä roskasäiliöön ja roskankuljetusastiat on peitettävä niin, ettei roskia varise portaisiin ja pihaan. Jätteet tulee lajitella annettujen ohjeiden mukaan. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse.
 15. Ulkojohtojen ja parvekekaiteen yläpuolella olevien pyykkinarujen sekä muiden julkisivua rumentavien laitteiden asentaminen on kielletty. Kukkien ja koristekasvien pito huoneistoparvekkeilla on sallittu. Parvekkeet on pidettävä lumesta puhtaana.
 16. Lintujen ruokkiminen asuntojen ikkunoista ja parvekkeelta sekä taloyhtiön piha-alueella on ehdottomasti kielletty.
 17. Lämpö- ja vesijohtolaitteissa sekä viemäreissä huomatuista vioista on mahdollisimman pian ilmoitettava huoltomiehelle uhalla, että taloyhtiölle ilmoituksen laiminlyömisen johdosta aiheutuneista kuluista asianomainen voidaan saattaa korvausvelvolliseksi.
 18.  Talon yhteisiä valaistuslaitteita on käytettävä säästeliäästi ja valot on kellareista poistuttaessa ehdottomasti sammutettava. Portaista kellariin johtavat palo-ovet on pidettävä suljettuina kaikkina vuodenaikoina.
 19. Yhtiö on velvollinen korvauksetta suorittamaan vesihanojen tiivistämisen ja tiivisteiden vaihdon sekä avaamaan hajulukot, ei kuitenkaan wc:tä. Siitä sekä muista huoneistoihin suorittamistaan töistä se on oikeutettu perimään korvauksen. Minkäänlaisia kilpiä, julisteita tai ilmoituksia ei saa kiinnittää huoneiston oviin, porraskäytävien seiniin, ulkoseiniin tai ikkunoihin ilman isännöitsijän lupaa. Mikäli asukas liimaa ns. palapeilin seinään, on hänen pois muuttaessaan jätettävä se paikoilleen. Mikäli asukas irrottaa peilin on hän velvollinen korjaamaan seinä alkuperäiseen kuntoon.
 20. Asunnoissa tehtäviin korjauksiin tai muutoksiin tulee olla vuokranantajan lupa.
 21. Saunassa on noudatettava siisteyttä ja tarpeen vaatiessa on myös huolehdittava lasten käyttäminen wc:ssä. Käytettyjä vastoja ym. ei saa jättää saunaan. Jokaisen on puhdistettava käyttämänsä sangot harjalla ja puhdistusaineella ja penkit huuhdottava käytön jälkeen lämpimällä vedellä. Löylyhuoneen ylenmääräinen kastelu on kielletty.
 22. Taloyhtiön isännöintitehtävät hoitaa Porin YH-Asunnot Oy. Yhteystiedot huoltomieheen ovat ilmoitustaululla.
 23. Hissiä ei saa turhaan seisottaa kerroksissa ovea auki pitämällä. Hissiä ei saa käyttää kuljetuksiin, jotka voivat aiheuttaa sille vahinkoa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lastenvaunuja tai teräväreunaisia esineitä kuljetettaessa. Muuttotavaroiden kuljetus hississä on kielletty.
 24. Tämän järjestyssäännön antamien ohjeiden ja määräysten noudattamista valvovat yhtiön hallitus, isännöitsijä ja huoltomiehet. Heidän huomautuksiaan on noudatettava.